Přihlásit se

Meteorit sám o sobě obsahuje primárně železo a nikl a zvláštní vzor na jeho povrchu je výsledkem toho, jak se kovy ochladily, když meteorit před všemi těmi lety spadl na zem. Vzhledem k tomu, že jejich vzhled je výsledkem přirozeného jevu http://www.replikyhodinky.com, vzor se bude lišit od jednoho ciferníku meteoritu k druhému a žádné dvě hodinky nebudou vypadat úplně stejně.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Záruka začíná běžet následující den od převzetí zboží. Na zboží je poskytována záruka 24 měsíců. Reklamaci je možné uplatnit poštou i osobně. Vždy je třeba sdělit charakter vady, doložit kupní doklad, záruční list -  byl-li dodán a uvést kontaktní údaje. Reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu. Na vyřízení reklamace je zákonná lhůta 30 kalendářních dnů. V případě, že konec reklamace připadá na nepracovní den, posouvá se konec reklamace na nejbližší následující pracovní den. Reklamační lhůta se počítá ode dne následujícího od obdržení zboží.

Práva spotřebitele při uplatnění záruky

Při reklamaci v rámci zákonné záruky je kupující povinen prokázat uzavření kupní smlouvy za pomoci dokladu o koupi a záručním listem, byl-li vydán. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě. Prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o převzetí zboží k reklamačním účelům. Po vyřízení reklamace je prodávajíc povinen předat doklad o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o případném provedení opravy a době jejího trvání, popř. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

Záruka se nevztahuje

 

Postup při reklamaci


Sídlo

UNIQWORLD
Jezuitská 17
Brno - střed
602 00

Objednávky

info@uniqworld.cz
+420 777 573 760


http://www.uniqworld.cz